محصولات - برد هوشمند - پروژکتور - زنگ هوشمند - مانیتور های لمسی و ...

کیت برد هوشمند ساز PGM EZ
کيت برد هوشمند PGM 110برد هوشمند لمسی 10 کاربره PGM FT
دیتا پروژکتور Vivitek D552دیتا پروژکتور Vivitek D871STدیتا پروژکتور Vivitek D795WT
تخته برد هوشمند 82 اینچ میکرونیتستخته برد هوشمند 88 اینچ میکرونیتستخته برد هوشمند 102 اینچ میکرونیتس
زنگ هوشمندEDUPAL_Tablet.jpgميکروسکوپ ديجيتال OPTA
نرم افزار هاي آموزش هوشمندپرده نمايشلوازم جانبي ديتا پروژکتور

جدید ترین ها