جهت راهنمایی خرید این محصول با توجه به آپشنها تماس بگیرید تاچ مانیتور این دسته از تاچ مانیتور ها (تاچ  اسکرین یا پنل لمسی)  در استودیوهای پخش و یا نمایش فیلم و مالتی مدیا ، دفاتر وزرا و مدیران ارشد اجرایی ، اتاقهای وضعیت ، آزمایشگاهها ، سالنهای مترو و ترمینالها ، فروشگاههای بزرگ ، …

تاچ مانیتور و تلویزیون هوشمند Azinboard سه دستگاه در یک دستگاه