در صورتیکه تا پایان ماه مبارک رمضان بردهای هوشمند میکرونیتس را مستقیما از شرکت خریداری نمائید  یک دستگاه تبلت EDUPAL هدیه داده خواهد شد. همچنین به ازای خرید هر دیتا پروژکتور یک عدد ساعت هوشمند هدیه داده میشود. توجه شود این هدایا فقط مخصوص کاربران نهایی  بوده و حداکثر تا پایان ماه مبارک رمضان خواهد …

فروش ویژه تجهیزات هوشمند سازی